რომელი ციფრებია გამოყენებული PIN-ში?

ეს სურათი ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოს შესასვლელში გადავიღე (ფეისბუქზე Security GE ჯგუფშიც დავაშეარე).

იმდენად, რამდენადაც კლავიატურას ეტყობა რა ციფრებია გამოყენებული პინში, საინტერესოა რამდენი კომბინაცია არის დარჩენილი.

ვიგულისხმოთ, რომ PIN არის 6 ციფრიანი. გამოდის, რომ 6-ციფრიან პინში გამოყენებულია 4 ციფრი. ასეთ შემთხვევაში, მაქსიმუმ 4*4*4*3*2*1 ანუ 384 ვარიანტია (ციფრები გაცვეთილი რომ არ გვქონდეს, გვექნებოდა 1,000,000 შესაძლებლობა – 2600-ჯერ მეტი).

თუ პინი 4-ციფრიანია (ანუ ყოველი ციფრი მხოლოდ ერთხელ არის გამოყენებული), მაშინ გამოდის 24 ვარიანტი (4*3*2*1). ციფრები გაცვეთილი რომ არ იყოს, გვექნებოდა 10,000 კომბინაციის შესაძლებლობა (ეს მარტივი “სისუსტე” უსაფრთხოებას აქვეითებს დაახლოებით 416-ჯერ).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *